Data:18 kwietnia 2024 23:12

Co to jest ceownik aluminiowy?

Ceowniki aluminiowe to specjalny rodzaj wytłaczanego aluminium stosowany do celów konstrukcyjnych. Podstawową cechą typowego kanału aluminiowego są dwa kołnierze wystające z jednej strony środnika, które często przypominają literę C w przekroju poprzecznym.

Jak powstaje ceownik aluminiowy?

Tworzenie ceowników aluminiowych polega na tłoczeniu okrągłego surowca aluminiowego – zwanego kęsami lub kłodami – przez matrycę w kształcie kanału przy użyciu tłoka wysokociśnieniowego. Istnieją dwa główne rodzaje metod wytłaczania: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wytłaczanie mocuje matrycę sztywno, podczas gdy tłok przeciska przez nią kęs. Wytłaczanie pośrednie utrzymuje kęs w miejscu, jednocześnie wpychając matrycę w wydrążony tłok na całej jej długości. Oprócz tego stosuje się:

• Wytłaczanie na gorąco. Proces wytłaczania odbywa się po podgrzaniu surowca do formy plastycznej (przekraczającej zakres od 800° do 1800° F, w zależności od składu stopu), często przeprowadzany w próżni, aby zapobiec utlenianiu.

• Wytłaczanie na zimno. Przetwarzanie kęsów w kształty odbywa się w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do niej.

• Prostowanie profili aluminiowych na noszach następuje po procesie formowania, dzięki czemu są gotowe użytkowania.

• Taki ceownik w budownictwie ma niezwykle szerokie zastosowanie.

Ceownik a konstrukcja – cechy charakterystyczne

Projekt matrycy określa różne kształty, który może być prosty lub złożony. Ceownik aluminiowy ma szerokie zastosowanie ze względu na swoje zalety:

• Ceownik w budownictwie cechuje wysoka przewodność elektryczna i cieplna. Właściwości aluminium w tym zakresie są dwukrotnie lepsze niż miedzi, co czyni go najpopularniejszym materiałem stosowanym w napowietrznych liniach elektroenergetycznych o dużej przepustowości.

• Jeśli chodzi o ceownik a konstrukcje, to ten sprawia że ich wytrzymałość wzrasta. Aluminium charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy, co czyni go najlepszym rozwiązaniem tam, gdzie konieczna jest niska waga, a jednocześnie na elementy działa duża siła obciążenia.

• Ceownik w przemyśle jest ceniony za przenikanie ciepła i ekranowanie. Tam, gdzie głównymi czynnikami są waga i sztywność (zastosowania lotnicze), właściwości przenoszenia ciepła i ekranowania aluminium mają przewagę nad ekranami miedzianymi.

• Zależność ceownik a konstrukcje jest tak silna ze względu na odporność aluminium na korozję i rdzę. Pod wpływem tlenu aluminium tworzy powłokę tlenkową, która chroni je przed rdzą i korozją, w razie potrzeby wzmocnioną poprzez anodowanie.

• Ceownik w przemyśle ceni się za brak właściwości magnetycznych. W zastosowaniach, w których właściwości magnetyczne materiałów stwarzają problemy, szczególnie cenne są właściwości niemagnetyczne aluminium.

Aluminium jest często najlepszym rozwiązaniem w zastosowaniach wysoce łatwopalnych lub wybuchowych.

• W 100% nadające się do recyklingu. W procesie recyklingu aluminium jest równe materiałowi pierwotnemu. Ponadto recykling aluminium wymaga jedynie 5% energii potrzebnej do przetworzenia materiału pierwotnego.

• Niska toksyczność i wysoki współczynnik odbicia to kolejne właściwości materiału, które wyróżniają kanały aluminiowe.

Przemysłowe zastosowania kanałów aluminiowych

Wybór materiału jest ważnym elementem w produkcji szerokiej gamy produktów. Wymienione powyżej właściwości czynią z ceowników aluminiowych optymalny wybór dla wielu gałęzi przemysłu.

• Właściwości aluminium sprawiają, że jest to najlepszy wybór przy budowie wieżowców i mostów, takich jak Empire State Building, Bank of China Building i Zaha Hadid London Aquatics Centre.

• Przed wynalezieniem samolotów sterowce zawierały dużą ilość aluminium. Obecnie w kadłubie, przyrządach i wyposażeniu samolotów i statków kosmicznych obecne są różne stopy aluminium.

• Właściwości aluminium sprawiają, że kanały aluminiowe są idealnym rozwiązaniem do aparatów rentgenowskich, sprzętu do dializ, łóżek szpitalnych, foteli dentystycznych i wózków inwalidzkich.

• Aluminiowe profile są stosowane w konstrukcji podwozia samochodów, a także w konstrukcji drzwi, bagażnika i maski.

• Kanały aluminiowe pozwalają na budowę lżejszych pociągów podmiejskich i samolotów, a także ramp i urządzeń załadunkowych wykorzystywanych w branży spedycyjnej.