Data:18 kwietnia 2024 22:00

Jak działa tłocznia aluminium?

Tłoczenie aluminium to proces odkształcania danego przedmiotu obrabianego za pomocą prasy tłoczącej. W procesie tłoczenia materiał jest cięty wzdłuż krawędzi pomiędzy matrycą a stemplem. A sam stempel i matryca muszą być wykonane z materiałów, których twardość znacznie przekracza twardość przedmiotu obrabianego.

Jak przebiega proces tłoczenia aluminium?

Proces tłoczenia aluminium, którego grubość nie przekracza 10 milimetrów, zwykle odbywa się bez wstępnego podgrzewania. Jeżeli grubość materiału jest większa, zaleca się podgrzanie przedmiotu obrabianego. W wyniku procesów tłoczenia powstają wykroje o skomplikowanych konturach. Minimalny i maksymalny rozmiar zależy wyłącznie od użytego sprzętu. Standardowo tłocznia profili aluminiowych jest w stanie wykonać produkt z dużą dokładnością. O ostatecznej dokładności decyduje także jakość matrycy. Należy zaznaczyć, że podczas tłoczenia zachowana jest duża chropowatość wycinanej powierzchni. Można to jednak ograniczyć, stosując różne procesy technologiczne, takie jak np. dokładne tłoczenie profili aluminiowych. Techniki tłoczenia blachy są aktywnie wykorzystywane w inżynierii mechanicznej, a także w przemyśle lotniczym i elektronicznym.

Co można uzyskać w procesie tłoczenia?

Tłocznie aluminium w Polsce oferują usługi formowania trójwymiarowych produktów z arkuszy. Osiąga się to poprzez znaczne odkształcenie plastyczne. Tłoczenie i ciągnienie blachy obejmuje operacje nie tylko gięcia, ale także ciągnienia materiałów ze zmianą ich początkowej grubości. Obecnie tłocznie aluminium w Polsce oferują swoje usługi jednakowo producentom krajowym, jak i na rynek unijny.

Przed tłoczeniem ciągnionym blachy zwykle wykonuje się wykrojenie, które pozwala uzyskać wyprofilowaną płaską powierzchnię. W tym zakresie przeciętna tłocznia aluminium może się pochwalić wysoką wydajnością. Wyposażona w nowoczesny sprzęt tłocznia aluminium jest w stanie przetworzyć do kilkuset detali na minutę. Dlatego tłoczenie blachy znalazło aktywne zastosowanie w produkcji masowej i seryjnej przy produkcji części karoserii, przyborów metalowych, amunicji.

Tłocznia aluminium – technologia

Proces tłoczenia aluminium z wykorzystaniem cieczy polega na tym, że krystalizacja metalu zachodzi w warunkach zwiększonego ciśnienia. Dzięki tej funkcji zwiększa się współczynnik przenikania ciepła i szybkość chłodzenia detali. Materiał zyskuje drobnoziarnistą strukturę, co poprawia wydajność i właściwości wytwarzanych produktów. Tłoczenie aluminium z późniejszym odkształceniem prawie całkowicie eliminuje powstawanie wnęk skurczowych i pojawianie się dziur gazowych.

Technologia ta wymaga jednak ścisłego przestrzegania procesów produkcyjnych, a także stosowania specjalnych form do zalewania i prasowania metalu.

Zalety tłoczenia aluminium

Tłoczenie ciekłym metalem jest uważane za optymalną technikę odlewniczą. Dzięki niej producent nie jest zmuszony do obróbki materiału. Skraca to czas procesu, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję dużej liczby części. W rzeczywistości tłoczenie na cieczy łączy w sobie zalety formowania wtryskowego metalu i formowania na gorąco, tworząc odlewy o dużej gęstości o właściwościach, których nie można osiągnąć innymi metodami odlewania. Efektem są produkty o dużej wytrzymałości, szczelności, o prawidłowym konturze geometrycznym i minimalnej chropowatości powierzchni.

Tłoczenie aluminium w ten sposób odbywa się według następującego schematu. Roztopione aluminium wlewa się do formy i wstępnie zagęszcza własną masą. Nacisk stempla zapewnia następnie utworzenie pożądanego konturu. Utrzymywanie materiału pod ciśnieniem odbywa się aż do całkowitego stwardnienia metalu. Następnie przedmiot jest wyjmowany ze stempla i poddawany kolejnym etapom obróbki mechanicznej lub termicznej. Ta technologia charakteryzuje się następującymi zaletami:

• Jakość produktów. Powstałe detale charakteryzują się zwiększoną gęstością.

• Eliminacja błędów.

• Niższy koszt surowców

• Prostota. Nie ma potrzeby tworzenia mierzonych półfabrykatów

Technologia ta nadaje się do tworzenia kołnierzy, bloków, rolek, kół, dowolnych elementów.