Data:20 czerwca 2024 4:02

Wyroby z aluminium - praktyczne zastosowania

Obecnie aluminium i jego stopy znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i technologii. Aluminium i jego stopy wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym i do produkcji sprzętu AGD. Aluminium jest również szeroko stosowane w innych gałęziach przemysłu: budowie maszyn, elektrotechnice, budownictwie przemysłowym i cywilnym, przemyśle chemicznym oraz produkcji towarów konsumpcyjnych.

Wyroby z aluminium – zastosowanie w nowoczesnej produkcji

Jednym z najważniejszych zastosowań, jakie mają produkty aluminiowe, jest lotnictwo. Na obecnym etapie rozwoju lotnictwa poddźwiękowego i naddźwiękowego głównymi materiałami konstrukcyjnymi w budowie samolotów są stopy aluminium. Stopy są szeroko stosowane do pracy w wysokich temperaturach pracy i przy podwyższonych wartościach współczynnika odporności na pękanie. Stosowane są także w układach hydraulicznych, olejowych i paliwowych.

Elementy aluminiowe na zamówienie są wykorzystywane przy tworzeniu obiektów technologii kosmicznej. Wysokie wartości wytrzymałości właściwej i sztywności materiału pozwoliły na produkcję zbiorników, części międzyzbiornikowych i przednich rakiety o wysokiej stabilności wzdłużnej. Do zalet stopów aluminium należy ich zachowanie w temperaturach kriogenicznych w kontakcie z ciekłym tlenem, wodorem i helem. Stopy te poddawane są tzw. hartowaniu kriogenicznemu, czyli tzw. wytrzymałość i plastyczność rosną wraz ze spadkiem temperatury.

Produkty aluminiowe są coraz częściej stosowane w przemyśle stoczniowym. Stopy aluminium wykorzystywane są do wykonywania kadłubów statków, nadbudówek pokładowych, urządzeń komunikacyjnych i różnego rodzaju wyposażenia statków. Główną zaletą wprowadzenia aluminium i jego stopów w porównaniu ze stalą jest zmniejszenie masy statków, która może sięgać 50–60%. Dzięki temu możliwe staje się zwiększenie nośności statku lub poprawienie jego parametrów taktyczno-technicznych (zwrotność, prędkość itp.).

Produkty z aluminium w transporcie

Trudne warunki eksploatacji taboru kolejowego (długa żywotność i odporność na obciążenia udarowe) stawiają szczególne wymagania materiałom konstrukcyjnym. Stąd tak chętnie wykorzystuje się tu elementy aluminiowe na zamówienie.

Główne cechy aluminium, pozwalają na zastosowania ich w transporcie kolejowym. Największe zalety, jakie mają wyroby z aluminium to wysoka wytrzymałość właściwa, niska siła bezwładności i odporność na korozję. Wprowadzenie stopów aluminium do produkcji kontenerów spawanych zwiększa ich trwałość podczas transportu szeregu produktów przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Wyroby z aluminium znajdują też zastosowanie w transporcie drogowym. Do produkcji nadwozi i ram samochodów wykorzystuje się aluminium i jego stopy. Odpowiednie są tu spawalne stopy średniej wytrzymałości. Wysoka wytrzymałość właściwa stopów aluminium zwiększa nośność i zmniejsza koszty eksploatacji pojazdów. Wysoka odporność korozyjna materiału wydłuża żywotność i poszerza zakres przewożonych towarów, w tym cieczy i gazów o wysokich stężeniach agresywnych. Wyroby z aluminium na zamówienie są też stosowane w budownictwie, przemyśle naftowym i chemicznym.

Wyroby z aluminium na zamówienie w życiu codziennym

Aluminium i szereg stopów na jego bazie wykorzystuje się w elektrotechnice ze względu na dobrą przewodność elektryczną, odporność na korozję, niski ciężar właściwy i, co ważne, niższy koszt w porównaniu z miedzią i stopami jej przewodzącymi. Wyroby z aluminium na zamówienie są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, w postaci aluminiowych naczyń kuchennych, a także w kosmetykach i chemii gospodarczej. Z aluminium wykonuje się urządzenia przeznaczone do przetwórstwa spożywczego w cukrowniach, cukierniach, olejarniach i innych gałęziach przemysłu.

Z aluminium produkuje się maszynki do mielenia mięsa, widelce, łyżki, kubki, miski, naczynia aluminiowe itp. Folia aluminiowa to doskonały materiał opakowaniowy, który pozwala na konserwację produktów. Pasta do zębów jest tradycyjnie pakowana w aluminiowe tubki. Także niektóre produkty, np. sery topione, pakowane są w tuby aluminiowe. Coraz częściej do produkcji puszek zamiast cyny stosuje się cienkie blachy aluminium przeznaczone do kontaktu z żywnością.