Data:20 czerwca 2024 5:10

Co powstaje z recyklingu aluminium?

Według szacunków naukowców aluminiowa puszka będzie rozkładała się i zatruwała glebę przez co najmniej 500 lat. Na szczęście poczyniliśmy ogromne postępy w recyklingu materiałów zanieczyszczających środowisko. Obecnie aluminium jest z powodzeniem poddawane recyklingowi, a ze starej zużytej puszki aluminiowej można zrobić nową.

Co to są odpady aluminium?

Odpad aluminium to każda rzecz składająca się ze stopu aluminium, która została zużyta i stała się niepotrzebna. Najczęściej są to:

• Puszki.

• Druty, elementy stolarki okiennej, skrawki konstrukcji metalowych.

• Części samochodowe, gaźniki i niektóre części urządzeń elektrycznych.

• Folia.

• Odpady aluminiowe

Po co poddawać recyklingowi odpady aluminiowe?

Recykling aluminium jest bardzo ważny, gdyż produkty wykonane z tego metalu rozkładają się bardzo długo. Jednocześnie produkty rozkładu: azotyny metali są bardzo szkodliwe dla ludzi, roślin i zwierząt. Rozkład następuje przez 500 lat i przez cały ten czas aluminium aktywnie zatruwa glebę.

Ponowne przetapianie aluminium jest opłacalne ekonomicznie. Wyprodukowanie nowego produktu z tego surowca zajmuje więcej czasu i energii niż wyprodukowanie puszki z aluminium pochodzącego z recyklingu. Tym bardziej że produkcja puszek z materiałów pochodzących z recyklingu nie szkodzi środowisku, ponieważ podczas obróbki aluminium nie wydzielają się toksyczne gazy. Nie musisz także tracić czasu i wysiłku na wydobywanie rudy aluminium.

Recykling aluminium pozwala zaoszczędzić ogromne ilości energii. Cały proces zajmuje 60 dni, po czym nowy produkt może ponownie pojawić się na półkach sklepowych. Metal ten, podobnie jak wiele innych, można oddać do punktów zbiórki.

Przetwarzanie: technologie i metody

Recykling aluminium w Polsce ma swoje charakterystyczne cechy. Aluminium występuje nie tylko w folii, opakowaniach, płytkach tabletek, ale także w wiórach przemysłowych, częściach samochodowych, ramach okiennych, elementach radiowych itp. Przeróbka złomu małego i dużego odbywa się na różne sposoby.

• Elementy aluminium są sortowane, oczyszczane z odpadów komunalnych, po czym rozdrabniane i oczyszczane z zanieczyszczeń żelaznych za pomocą elektromagnesu. Powstały materiał jest prasowany i formowany w brykiety o jednakowej masie i przesyłany do przetopienia. Jednak ta metoda ma wady. Przetapianie aluminium w takiej formie sprawia, że surowce zawierają dużą ilość zanieczyszczeń z powodu niedoskonałych metod czyszczenia.

• Druga metoda jest analogiczna, jedyną różnicą jest zastosowanie wielostopniowych schematów oczyszczania. Po obróbce pozostaje proszek aluminiowy lub małe płatki metalu. Pomimo tego, że metoda ta doskonale czyści zanieczyszczenia, ma ona istotną wadę: wymaga dużej powierzchni i większego zużycia energii, co podnosi końcową cenę produktu.

Najbardziej opłacalną metodą przetwarzania jest ta oparta na pirolizie, choć wymaga odpowiedniego sprzętu.

Recykling krok po kroku

Recykling aluminium w Polsce jest stosowany na szeroką skalę. Profil aluminiowy jest przetwarzany w następujący sposób:

• Sortowanie. Metale są sortowane według koloru, wagi i składu chemicznego.

• Szlifowanie. Posortowany profil jest oczyszczany z zanieczyszczeń, po czym jest cięty na małe kawałki i przesyłany do kruszarki.

• Suszenie. Surowce wtórne suszy się w celu nadania im określonego procentu wilgoci. Pozwala to uzyskać wyższą jakość metalu. Istnieją trzy metody suszenia: bębnowa, komorowa i indukcyjna.

• Topienie. Po wysuszeniu surowce topi się w specjalnych piecach w temperaturze ponad 7000 stopni.

• Roztopione aluminium wlewa się do specjalnych form i wysyła do fabryk w celu produkcji wyrobów aluminiowych.

Wszystkie odpady aluminiowe są przetapiane na różne produkty, np.:

• Puszki po napojach gazowanych, piwie.

• Elementy samochodów, rowerów i motocykli.

• Części elektroniczne: obudowy, radiatory itp.

• Wlewki aluminiowe

Aluminium pochodzące z recyklingu można wykorzystać ponownie nieskończoną liczbę razy. To znacznie zmniejsza zużycie zasobów, a także pomaga chronić środowisko. Jeśli w najbliższej przyszłości obróbka aluminium poprawi się i osiągnie poziom ponad 80%, będziemy mogli całkowicie zrezygnować z wydobycia aluminium.